Uitgeoefende aktiviteiten

In voorgaande jaren is het merendeel van het onroerend goed van de stichting noodgedwongen verkocht, omdat het onmogelijk was om uit de beschikbare middelen de exploitatie van het onroerend goed nog langer te kunnen blijven bekostigen. Het bestuur heeft zich daarna, conform het beleidsplan, gericht op ondersteuning van andere organisaties, die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Er zijn contacten geweest met een diversiteit aan organisaties, onder andere in Den Bosch, Huissen en op Curacao.

Momenteel worden een vijftal organisaties actief ondersteund.
Dat zijn het Clarissenklooster `de Bron` in Nijmegen, Stichting Hier en Nu Leefhuis te Oudenbosch en Stichting Het Stoofje te Oudenbosch. Ook wordt vermeld Stichting Franciscaans Jongerenwerk, Stichting Mensenkinderen en Stichting de Buurtbron te Zevenkamp.

Maak jouw eigen website met JouwWeb